abcdefefhsi
Påverkansarbete | 19 Jan 2024 | SFF

Upphovsrätten i fokus på rundabordssamtal

Idag den 19 januari deltog SFF:s ordförande Paulina Holmgren i ett rundabordssamtal på Kulturdepartementet för att presentera vilka möjligheter och fallgropar kulturskaparna ser med AI.  

Upphovsrätten i fokus på rundabordssamtal

Martin Jonsson Tibblin (Svenska Tonsättare), Paulina Holmgren (SFF), Simon Norrthon (Scen & Film), Ulrica Källén (KLYS), Susin Lindblom (Dramatikerförbundet) och Tove Carlén, (Journalistförbundet) Foto: Niklas Briselius

Samtalet arrangerades av stadssekreterare Karin Svanborg-Sjövall (M) och SFF:s Paulina Holmgren representerade hela bildområdet inom KLYS, alltså närmare 7000 bildskapare som till största del är egna företagare, frilansare eller fria konstnärer.  

– Våra verk används olovligen för att träna AI och vi blir varken tillfrågade eller ersatta för detta. Användandet av generativ AI gör även att vi förlorar uppdrag. Men situationen är komplex eftersom det också kan användas som ett verktyg i vårt eget bildskapande, säger Paulina Holmgren.

Karin Svanborg-Sjövall avslutande dagen med att tacka för all värdefull information som delats och att det i ett större samhällsperspektiv spelar en viktigt roll för det svenska välståndet att kulturskapare faktiskt kan leva på sitt yrke. Hon lyfte också att staten har ett stort ansvar när det kommer till AI, som visat sig ha revolutionerande potential men även blir problematisk för upphovspersoner. 

–  Det kändes så motiverande att i stort sett vi alla inbjudna aktörer var eniga att upphovsrätten är viktig i samband med utvecklingen av AI. En annan viktig aspekt som jag lyfte är hotet mot trovärdigheten i den fotografiska bilden i dokumentära och journalistiska sammanhang, säger Paulina Holmgren.  

Styrelsen inom SFF har en arbetsgrupp som specifikt tittar på riktlinjer kring AI för verksamma inom fotografi och förbundet kommer under våren att offentliggöra detta arbete.  

Läs mer om AI och upphovsrätten här.