Förbundsnytt | 11 Okt 2021 | SFF

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

Efter flera månaders försening kom i fredags remissen för hur upphovsrättslagen ska moderniseras. Den utgår från EUs direktiv om upphovsrätt, DSM (Digital Single Market), som röstades igenom i april 2019 efter en lång och infekterad debatt. Direktivet ska först och främst anpassa och komplettera EUs upphovsrättsliga regelverk till den senaste tekniska utvecklingen. 

– Enskilda upphovsrättspersoner har en underlägsen förhandlingsposition, det är svårt att överblicka och följa användningen av bilden i det digitala landskapet och därmed kunna prissätta rätt. Desstutom är nuvarande lagstiftning sådan att den går att förhandla bort, vilket ofta sker till upphovsrättspersonernas nackdel. Här ser vi stora möjligheter att stärka fotografers juridiska ställning med införandet av det nya direktivet i svensk lagstiftning, säger Paulina Holmgren ordförande Svenska Fotografers Förbund (SFF).

Foto: Margareta Bloom Sandebäck

 

Under 2020-2021 har SFF ihop med bland annat KLYS och Bildupphovsrätt genom ett flertal skrivelser lämnat synpunkter till Justitiedepartementet under deras arbete med remissen. Remissen föreslår vilka ändringar som ska göras i svensk lagstiftning för att följa direktivet och föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

– Vi har nu två månader på oss att granska förslagen i remissen och ge synpunkter. Vad vi kan se vid en första genombläddring är ett antal förslag för att stärka upphovspersoner – fotografer som avtalsparter vad gäller rätten till skälig ersättning och rätten till information om användning av fotografiska verk. Men vi ser samtidigt särskilda undantag vad gäller fotografier som inte är upphovsrättsligt skyddade. Detta ska vi nu titta närmare på och replikera, säger Paulina Holmgren.

Fler artiklar om DSM-direktivet hittar du här. Läs mer