Nyheter | 18 Dec 2019

Utökat rättsskydd genom SFF

Är du medlem och har rättskyddsförsäkring hos Gefvert kan du få hjälp om någon använt din bild utan tillstånd. Vi har uppmärksammat att många av våra medlemmar hör av sig när deras bilder använts utan tillstånd. Ofta gäller tvisten lägre belopp som det inte är lönt att gå till domstol med. Därför har vi med Gefvert tagit fram ett utökat rättsskydd som hjälper dig vid dessa tvister.

Nedan kan du steg för steg gå igenom hur du går tillväga för att nyttja rättskyddet.

Utökat rättsskydd – hur du som medlem kan använda SFF:s utökade rättsskydd

1. Intrång sker i din upphovsrätt
2. Du har rättsskyddsförsäkring i Gefvert
3. Krävd ersättning samt skadestånd uppgår till mindre än 1/2 prisbasbelopp (2018: 22 750 kr, 2019: 23 250 kr)
4. Medlemmen har vänt sig till förbundsjuristen och uttömt de möjligheter denne har för att lösa frågan.
5. Medlemmen anmäler ärendet till Gefvert på gängse sätt. Gefvert konstaterar om ärendet skulle täckts av rättsskyddsförsäkringen under rådande omständigheter, men 
på grund av tvisteföremålets värde inte kan aktualisera rättsskyddet.
6. Medlemmen vänder sig till SFF:s försäkringskommitté och begär aktualisering av SFF:s utökade rättsskydd. Medlemmen betalar själv 50% av kostnaderna, lägst 1 
000 kr. Högsta ersättning är 10 000 kr per gång, 20 000 kr per år exklusive moms.
7. Försäkringskommittén beslutar i ärendet.
8. Medlemmen återkommer med faktura eller annat underlag till SFF som utvisar att denne använt advokat eller jurist för att söka få ut krävd ersättning.
9. Medlemmen återkopplar hur ärendet utfallit.
 
Räkneexempel:
Fakturan från medlemmens ombud är på 16 000 kr exklusive moms. Medlemmen är berättigad till 8 000 kr exklusive moms i utökat rättsskydd.