Förbundsnytt | 21 Sept 2020 | SFF

Vad händer med stödet för egenföretagare?

Den 9 september blev det klart att även företagare med enskild firma kommer att kunna söka ett corona-stöd.

Stödet uppgår till 3,5 miljarder kronor under 2020 och ytterligare 1,5 miljarder kronor nästa år. Många av våra medlemmar vill veta hur man ansöker och vad som gäller men än finns inga svar. Finansdepartementet arbetar med att sammanställa en promemoria som ska ut på remiss. Vi håller oss uppdaterade och hänvisar till mer information hos Företagarna. Läs mer