Förbundsnytt | 30 Sept 2020 | SFF

På väg framåt med nya styrelsen

I dag har Svenska Fotografers Förbunds nya styrelse med tre nya ledamöter sitt första fysiska möte på Kansliet på Hornsgatan i Stockholm.

På väg framåt med nya styrelsen Foto: Åsa Anesäter

Nya styrelsen.

Flera av förbundets kärnfrågor ligger på bordet under dagen. SFF arbetar hela tiden aktivt gentemot politiker och tjänstepersoner på departementen. Under hösten kommer upphovsrätten uppdateras och trygghetssystemen reformeras.

– Vi summerar vad vi gjort för våra medlemmar under senaste halvåret och utformar strategier för att jobba framåt. De frågor som vi särskilt driver i höst handlar om a-kassan och stödet till enskilda näringsidkare, säger Paulina Holmgren, ordförande SFF.

 Av medlemmar som har svarat på vår enkät är 64 % med i A-kassa. Men i samma grupp som svarat säger 89 % att de aldrig sökt A-kassa. 
– A-kasse-systemet fungerar inte för våra medlemmar. Väldigt få kommer att vilandeförklara sina företag. De flesta driver verksamheten vidare oavsett vad som händer med ekonomin, säger Paulina Holmgren.

Vad gäller det statliga stödet till enskilda näringsidkare uppger 87 % av medlemmarna i enkäten att de förlorat intäkter sedan mars 2020.
– Här syns det tydligt att våra medlemmar med aktiebolag har klarat sig bättre än de som driver enskilda firmor, säger Paulina Holmgren.

Här hittar du kontaktuppgifter och namn på alla i styrelsen. Läs mer