Förbundsnytt | 25 Mars 2024 | SFF

Valberedningen har ordet

Valberedningen arbetar nu för att bemanna SFF:s styrelse inför kommande verksamhetsår och letar nu efter medlemmar som vill och har tid att engagera sig i viktiga frågor för vår yrkeskår. Känner du någon som du tycker skulle passa bra i styrelsen? Hör av dig till valberedningen senast den 2 april. 

Valberedningen har ordet

Charlotte Carlberg Bärg, foto: självporträtt. Maria Fäldt, foto: Viveka Österman. Annci Gustavsson, foto: självporträtt.

Valberedningens uppdrag är att få till en bra sammansatt styrelse med bred kompetens och geografisk spridning över hela landet. Har du någon i åtanke? Eller tror du att du själv kan göra en insats? Välkommen att höra av dig till valberedningen:
 
Maria Fäldt, maria@mariafaldt.se, 070-312 94 95
 
Annci Gustavsson, ytaphoto@gmail.com, 076-106 65 69
 
Charlotte Carlberg Bärg, charlotte@clic.se, 070-719 23 30
 
Valberedningen behöver ditt förslag senast den 2 april.