Förbundsnytt | 7 Maj 2020 | SFF

Vi uppmanar fotografer att söka Konstnärsnämndens krisstipendier i dag!

Alla fotografer kan komma i fråga för Konstnärsnämndens krisstipendier. Stödet är öppet för en helt ny krets än de som normalt brukar få stipendier, säger SFFs verksamhetsledare Åsa Anesäter.
Förlängd deadline för ansökan: nytt datum är 14 maj.

Förlängd deadline för ansökan: nytt datum är 14 maj.

– Jag vill uppmana alla våra medlemmar att söka krisstipendium oavsett vilket område inom fotografi du jobbar inom. Vänta inte, sök nu. Ju snabbare du söker desto fortare får du pengar, säger Åsa Anesäter, verksamhetsledare på Svenska Fotografers Förbund.

Ansökningstiden för Konstnärsnämndens stöd går ut den  14 maj och söktrycket har inte varit så stort. Hittills har cirka 670 ansökningar inkommit till Konstnärsnämnden som alltså har 70 miljoner att fördela.

– Vi vet att många av våra medlemmar inte uppfattar att de kan söka eftersom de inte tänker på sig själva som konstnärer i första hand. Men det här krisstödet är öppet för en helt ny krets än de som normalt brukar få stipendier från Konstnärsnämnden. Alla fotografer kan komma i fråga om de kan visa på inställda uppdrag, säger Åsa Anesäter.

Här ansöker du: Konstnärsnämden
Om ni har frågor om krisstödet ställ dem här:  Krisstipendium@konstnarsnamnden.se
Ni kan även maila förbundet om ni har frågor på jurist@sfoto.se eller sff@sfoto.se