Yrkesundersökningen 2024 | 19 Juni 2024 | SFF

Vi vill höra din åsikt om vår yrkesundersökning

Vi publicerade nyligen rapporten ”Fotografi i en ny brytningstid – en yrkesundersökning”. Rapporten lyfter bland annat frågor om den tekniska utvecklingen, upphovsrätt, affärsmodeller och framtidsutsikter. Resultatet pekar på att det finns stora utmaningar, men också framtidshopp.

Vi vill höra din åsikt om vår yrkesundersökning

Foto: Felicia Gränd