Förbundsnytt | 30 Juni 2021 | SFF

Webbinarium: Hur ska upphovsrätten moderniseras?

Tips! KLYS anordnar tillsammans med SAMI och STIM ett webbinarium under den digitala Almedalsveckan under namnet: Hur ska upphovsrätten moderniseras?

Webbinarium: Hur ska upphovsrätten moderniseras? Illustration över upphovsrätten: Transfer Studio

Illustration över upphovsrätten: Transfer Studio

Vid årets digitala Almedalsvecka bjuder KLYS tillsammans med SAMI och STIM in till ett webbinarium om EU:s upphovsrättsdirektiv, och dess påverkan på den svenska upphovsrätten. Vad innebär direktivet för yrkesverksamma kulturskapare? Hur kommer kulturkonsumenterna och kultur- och mediemarknaden att påverkas?

Just nu moderniseras den svenska upphovsrätten genom EU:s upphovsrättsdirektiv (DSM-direktivet). Syftet är att anpassa upphovsrättsreglerna till EU:s digitala inre marknad. För kulturskapare är det här ett viktigt lagstiftningsarbete som pågått i många år, och som snart kommer att bli svensk lag.

Tisdag 6 juli kl.15.00-16.00.
Webbinariet kommer att sändas på KLYS Facebooksida och Almedalsprogrammet.