Digital avtalshantering

Är du trött på krånglig analog signering? 

Digital avtalshantering

Bild: AI + Felicia Gränd

På Simple Sign finner du våra avtalsmallar som är anpassade för fotografer. Här får du tillgång till funktioner  som utskick till flera avtalsparter simultant, digitala mappar som du kan dela med uppdragsgivare, och mycket mer. Som medlem i SFF får du pris-och produktfördelar hos SimpleSign. 

Här kommer du till SFF:s sida hos SimpleSign.