Fotoböcker | 21 Okt 2021 | Tommy Arvidson

Alfredo Jaar : ”Hasselblad Award 2020”

…” är inte fotograf i konventionell mening”…

Alfredo Jaar : ”Hasselblad Award 2020”

Alfredo Jaar : ”Hasselblad Award 2020”

Så presenterar Hasselbladstiftelsen den fyrtionde Hasselbladspristagaren. Här lyfter man fram Jaars arbete med den fotografiska massmediala bilden. I verket ”Searching for Africa in LIFE” presenterar han samtliga omslag från tidningen LIFE mellan 1936 till 1996. Det visar sig vara svårt att finna ett Afrikadominerat omslag. I ”Faces” förstorar han ett enskilt ansikte i nyhetsbilder från militärjuntans tid i Chile. Louise Wolthers och Dragana Vujanovic Östlind har skrivit en introduktion. Boken är också en katalog till utställningen Whispers and Cries som pågår mellan 15 oktober 2021–23 januari 2022.

Fotografi: Alfredo Jaar och många andra
Text: Louise Wolthers, Dragana Vujanovic Östlind, Jacques Ranciére.
Formgivning: Banker Wessel
Förlag: Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, 2021

Läs mer