Fotoböcker | 14 Juli 2022 | SFF

Anna Näslund Dahlgren: "Fotografihistorier, Fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till i dag"

Fotografi är ett spretigt ämne som innehåller många frågeställningar.

Anna Näslund Dahlgren:

Vem är dokumentärfotograf, pressfotograf eller modefotograf? Om ett pressfotografi visas på ett konstgalleri  eller en dokumentär bild används i en annons; vad händer då. Vad är ens ett fotografi? En serie ettor och nollor på en skärm eller silverkorn, tryckfärg, olikfärgat ljus  anbringade på olika material?

Författarna till denna bok väljer ordet ”Fotografihistorier” därför att man vill hålla…”sikte på det kulturella, sociala, ekonomiska och tekniska sammanhang som de (fotografierna) framträder i”. Förutom att man naturligtvis presenterar upphovspersoner, i mängd. I ett personregister presenteras närmare 600 namn.

Boken innehåller trettioen artiklar av varierande längd, författade av 16 upphovspersoner. På de strax över fyrahundra sidorna får vi se närmare fyrahundra bilder som på något sätt är knutna till den svenska fotohistorien.

 Man tar upp ämnen som; Fotografins första decennier i Sverige, Montage, kollage och kompositfotografi, Med kamera i Arktis, Museifotografi, Modefotografi, Pressfotografi. En artikel handlar om Lennart Nilsson. Fotografernas Förbund och Fotografisk tidskrift presenteras av Jenny Morelli. Den avslutande artikeln handlar om det som vissa betraktar som fotografins död, Det digitala genombrottet.

 Författarna, med olika bakgrund, men med en tonvikt mot forskare inom det fotografiska området skriver med olika tilltal. Vissa texter kan närmast ses som akademiska uppsatser med massor av fotnoter. Andra han ett lättare anslag. Boken är gjord i kronologisk ordning, men fotografer kan dyka upp i oväntade sammanhang. Så finns till exempel Anders Petersen med i en artikel som handlar om övervakning, kontroll och kartläggning. (Om boken ”Fängelse”)

Man kan konstatera att det finns en omfattande mängd kunskap samlat inom dessa pärmar. Och intressant nog skrivna på ett sådant sätt att vi som läsare uppmuntras till diskussion. Bokens redaktör uttrycker sig så här: ”Fotografihistorier är en portal till den forskning som har bedrivits i Sverige om fotografi, fotografier och fotografiska praktiker de senaste fyrtio åren. För dig som är intresserad av att fördjupa dig i fotografins historia och förstå fotografi idag är det bara en början.”

Och där måste tilläggas att den avslutande delen av boken med noter, fotohistorisk bibliografi, personregister och sakregister innehåller mycket intressant information.

Jag ser redan fram mot Fotografihistorier del två.

Redaktör: Anna Näslund Dahlgren
Artikelförfattare: Anna Näslund Dahlgren, Marta Edling, Björn Axel Johansson, Solfrid Söderlind, Lena Johannesson, Tyrone Martinsson, Anna Tellgren, Pelle Snickars, Solveig Jülich, Louise Wolthers, Maria Näslund, Niclas Östlind, Jenny Morelli, Elsa Modin, Cecilia Strandroth, Karin Wagner.
Formgivning: Beatrice Bohman
Förlag: Natur & Kultur, 2022

Läs mer