Fotoböcker | 19 Jan 2021 | Tommy Arvidson

Anna Strand: ” Arkiverat under T”

Redan pärmen signalerar att detta är en bok som kräver en uppmärksam läsare.

Anna Strand: ” Arkiverat under T”

 

Med en omslagstext som antyder, eller leker med tanken, att detta är brottstycken ur en större samling, troligen förvarad på någon institution.

Pärmen består av den sortens plastad väv som vanligen används för att binda in böcker i sk. hårdpärm. Här är hela boken, inlaga och omslag, sydd i ryggen i en enda bunt ( enligt uppgift av en segelsömmare).

Strands essäer ger en slags nyckel till innehållet i övrigt. Essäerna består av barndomsminnen, texter om läsningens lockelse, samt om en, möjligen fiktiv, person, Doktor T.

Bokens huvudtema synes vara samlandet, eller kanske en önskan att fjärma sig från ett kaotiskt samhälle.

Bokens innehåll består till största delen av svarta hål, urklippta artiklar ur dagstidningar. Endast ett fåtal bilder och små textnotiser har lämnats orörda.

Redigering: Anna Strand
Text Anna Strand
Formgivning: Matilda Plöjel
Förlag: Sailor Press, 2020

Läs mer