abcdefefhsi
Fotoböcker | 13 Nov 2023 | Tommy Arvidson

Annika Nordenskiöld: ” From Nothing”

 

Det finns något motsägelsefullt i bokens titel.

Annika Nordenskiöld: ” From Nothing”

 

Bilderna är skapade med collageverktyget AI. Men kanske skulle boken ha hetat From Everything? När vi tittar på den svartvita bilden med de tre små barnen på stranden så upptäcker vi att en av pojkarna i själva verket förefaller vara till hälften bläckfisk. Vissa bilder ser så vardagliga ut att det tar tid att upptäcka det som skevar och som antyder att detta är fotografier som består av andra fotografier som omvandlats. Tänjts ock sträckts och hämtat delar från så många original att det är omöjligt hatt hitta tillbaka, så OK då, from nothing!

Nordenskiöld skapar bilder som har ett släktskap med äldre tiders fotografier. De är sepiatonade eller består av hårt drivna färger. Som omslagen till gamla veckotidningar från trettio, fyrtio eller femtiotalet.

Hon kallar sina bilder för promptography, jag vågar mig inte på att översätta. Men ofta är det väl så att vi människor vid nya tekniksprång vill skapa nya ord för företeelser.

Men oavsett teknik så är det ändå alltid vad vi ser och vad det gör med oss som är det viktiga.

Promtography: Anna Nordenskiöld
Text: Anna Nordenskiöld
Formgivning. Patric Leo
Förlag: Max Ström, 2023

Läs mer