abcdefefhsi
Fotoböcker | 13 Juli 2020 | Tommy Arvidson

Annika Thörn Legzdins, Anna Tullberg: ”Deconstructing, Diagramming, Dreaming”

En del böcker attraherar redan med sin utstyrsel.

Annika Thörn Legzdins, Anna Tullberg: ”Deconstructing, Diagramming, Dreaming”

Den här boken, som har undertiteln ” A Synthesis of the Two Cities, Daugavpils and Detroit”, lockar med sitt sammetsomslag i en färg som jag tror kallas polar. Det är en liten bok med en förvånansvärd tyngd. Varje uppslag faller ut väl vid läsning.

Boken handlar om två städer med ett stolt förflutet och ett inte lika lysande renommé i dagsläget. Helt enkelt två städer på dekis. Den ena i Lettland och den andra i USA. Städernas invånare berättar i korta citat om sin hembygd. Det handlar både om sorg över utvecklingen som inte går rätt väg och om en förhoppning om att allt så småningom skall ordna sig.

Bokens bilder skildrar ett förfall med vissa inslag av skönhet. Som avslutning får läsaren en liten tecknad historielektion om de bägge städerna.

Fotografi: Annika Thörn Legzdins och Andrejs Klucenko
Text: Anna Tullberg, Alf Rehn
Illustration: Anna Tullberg
Förlag: Praun & Guermouche, 2020