Fotoböcker | 31 Dec 2019 | Tommy Arvidson

Ben Kaila, Risto Vuorimies: "Finska Invandrare"

Året var 1972.

Ben Kaila, Risto Vuorimies:

Kaila och Vouorimies hade avslutat sin fotografutbildning på Strömholms fotoskola i Stockholm. Man beslöt sig för att tillämpa sina nyvunna kunskaper genom att göra en utställning och en bok om finska invandrare. De begav sig till Eskilstuna, en plats där den finländska gruppen var stor.

Allteftersom arbetet fortskred insåg de att det var nödvändigt att också beskriva den miljö som invandrarna reste ifrån. Valet föll på den lilla orten Tuupovaara i finska Karelen.

Vi får följa det hårda jordbruksarbetet, med gödselspridning och dikesgrävning.

I Eskilstuna kom man i kontakt med både helt nyinflyttade, som packade upp sina kartonger i en på många sätt främmande miljö, samt andra som anpassat sig till det nya landet. En man poserar stolt med sin Volvo Amazon, sportmodellen 122 S på 90 hk.

Som invandrad finländare fick man oftast arbete inom verkstadsindustrin. Här finns bilder som påminner om Jean Hermanssons bilder från samma tid.

En avslutande bildserie visar det som är varje finländares kännemärke; den finska tangon.

Eftersom det är nästan femtio år sedan den ursprungliga boken kom ut, 1974, beslöt fotograferna sig för att göra en ny upplaga om ett ämne som fortfarande är lika aktuellt.

Asko Sahlberg, själv en gång emigrant till Sverige skriver en avslutningstext om känslan av att flytta från sin hemort till ett annat land. Han berättar om ett Göteborg där de finska invandrarna blivit allt mer osynliga. Numera hör man istället arabiska talas på stadens gator.

Fotografi: Ben Kaila, Risto Vourimies
Text: (finska och svenska) Ben Kaila, Risto Vourimies samt Asko Sahlberg
Förlag: Musta Taide, 2019