Fotoböcker | 10 Mars 2023 | SFF

Bengt Olof Johansson: ”Oskog”

Hur såg vårt land ut på den tiden då människan ännu inte hade företräde?

Bengt Olof Johansson: ”Oskog”

Då naturen härskade och människorna endast var en liten parentes. Det är ungefär den frågan Johansson ställer sig när han fotograferar de vilda träd han ser i och omkring sin hemort Tomelilla. I 200 svartvita bilder, i en mjuk tonskala, ser vi träd som är i olika stadier av utveckling, avveckling eller helt döda. Bilderna är utfallande och vi får ibland vrida på boken för att rätt uppleva breddbilderna.

Kulturskribenten Helena Granström bidrar med en essä.

Dessa bilder har också visats som en utställning på Galleri Thomas Wallner i Simris, Skåne.

Fotografi: Bengt Olof Johansson
Text: Bengt Olof Johansson, Helena Granström
Formgivning: Bengt Olof Johansson
Förlag: Eget, 2022

Läs mer