Fotoböcker | 1 Aug 2018 | Tommy Arvidson

Björn Dawidsson: "Välstånd"

Saker och ting blir ibland liggande. Björn Dawidsson gjorde 1976 en dummy till en bok.

Björn Dawidsson:

 Gick runt till olika förlag, men fick inget napp. Idag är bokframställning billigare och tekniken är enklare. Så här kommer boken, efter mer än fyrtio år.

Dawid, som han redan då, ibland, kallade sig, stod för en fotografi som förbryllade många. Det här var den dokumentära fotografins tid. Bilder skulle inte vara tvetydiga eller rent av obegripliga. Tiden har hunnit ifatt Välstånd. I dag kan den ses som en fin samhällskritisk skildring av ett Sverige som verkligen utstrålade välstånd. Den 27 årige Dawids dikter påminner om en samtida Ulf Lundell, och har kanske inte stått sig lika bra. Men bilderna har en air av Gunnar Smoliansky och Tunbjörk och känns helt aktuella även idag.

Fotograf och författare: Björn Dawidsson

Formgivare: Björn Dawidsson

Förlag: Boris Press, 2018

Läs mer