Fotoböcker | 19 Jan 2021 | Tommy Arvidson

Björn Ullhagen, Roger Lööf, Kersti Kollberg: ” Söderfors bruk”

Det var det plötsliga behovet av skeppsankare som ledde till att Söderfors bruk grundades.

Björn Ullhagen, Roger Lööf, Kersti Kollberg: ” Söderfors bruk”

Det är ett av de yngre norduppländska järnbruken och fick ofta kämpa för sin överlevnad.

I en initierad text får vi en faktaspäckad redogörelse för alla ägarbyten, arvskiften och tvister som bruket genomgått. Trots att just Söderfors Bruk sågs med oblida ögon av dess konkurrenter i närområdet och att konjunkturerna stundtals varit dåliga, är det idag fortfarande en levande och aktiv arbetsplats.

Fotograferna Ullhagen och Lööf har skildrat människor och miljöer inte bara i bruket utan också i landskapet runtomkring. Därtill är fogat en stor mängd äldre bilder, kartor och målningar.

Fotografi: Björn Ullhagen, Roger Lööf
Text: Kersti Kollberg
Formgivning: Töve Bild AB
Förlag: Kollberg & Ullhagen, 2019