Fotoböcker | 28 Nov 2019 | Tommy Arvidson

Blomstrand, Edenborg, Palmblad: ”Sweet Sweatly Death Strip”

En kvinna låter sig motvilligt förföras av en man, mot en faluröd laduvägg.

Blomstrand, Edenborg, Palmblad: ”Sweet Sweatly Death Strip”

Det visar sig dock att kvinnan besitter större krafter än mannen och dessutom är i besittning av redskap som en kniv och en lie.

Bildberättelsen beledsagas av en slags poem satta med typsnitt som skiljer sig i storlek och grad, och ibland också är placerade snett över textytan.

Fotografi: Jan Palmblad
Artisteri: Isabella Blomstrand
Text: Carl-Michael Edenborg
Formgivning: Carl Johansson
Förlag: Fosfor Publishing, 2019