Fotoböcker | 14 Juli 2021 | Tommy Arvidson

Bo Bergström: ” Bildens kraft, makt och ansvar”

Vi överöses ständigt av fotografier.

Bo Bergström: ” Bildens kraft, makt och ansvar”

 

Men hur ofta reflekterar vi över hur bilderna har kommit till, hur dom har nått oss och vad dom vill säga oss?

Den här boken vänder sig till de som är delaktiga i dagens bildflöde. Fotografen, filmaren eller bildbehandlaren. Den vänder sig också till de som använder bilder i sin dagliga verksamhet, redaktörer, kommunikatörer och reklamfolk. Slutligen vänder den sig till oss alla, den stora allmänheten, som reagerar, upprörs, analyserar eller missförstår den massiva bildfloden.

Många av våra mest skickliga bildskapare deltar i denna bok. Med enstaka bilder eller bildberättelser.

Förutom att den har en pedagogisk vinkling så framstår den som en stridsskrift för det berättande, fantasifulla och konstnärliga fotografiet.

Fotografi: Linda Nybom, Leif Sandberg och många många fler
Text: Bo Bergström
Formgivning: Mario Sierra
Förlag: Carlsson Bokförlag, 2020

Läs mer