Fotoböcker | 8 Jan 2021 | Tommy Arvidson

Brutus Östling: ”Konsten att fotografer fåglar och andra djur, version 2.0”

25 x34 cm, 2,3 kg!

Brutus Östling: ”Konsten att fotografer fåglar och andra djur, version 2.0”

Detta är ingen handbok, men väl en innehållsrik bok om det mesta som rör fotograferingsteknik. Östlings natur och djurbilder brer ut sig i utfallande bilder över hela sidor och ibland över uppslag.

Här mixas gammal och ny fotokunskap. Sunny Sixten regeln (  Bländare 16 och ISO talet omvandlat till tid ger rätt exponering i solsken) återfinns i samma kapitel som tips om hur en digital kurva bör se ut.

Val av kamera och övrig utrustning, hur man redigerar en fotobok samt i vilken vindriktning man skall fotografera fåglar som parar sig förklaras ingående. Vi får tips på hur man bygger ett gömsle.

Boken inleds med en tankeväckande text om hur många djurarter som dör ut i världen idag samt hur lite vi egentligen känner till om naturens mekanismer, trots att vi har mer kunskaper idag än någonsin tidigare.

Fotografi: Brutus Östling
Text: Brutus Östling, Christian Nilsson
Formgivning: Brutus Östling, Jens Andersson
Förlag: Symposion,2020