Fotoböcker | 13 Sept 2022 | SFF

Carl Johan Erikson, Björn Larsson: ”Porträtt av unga män”

Kanonmat, så brukar de ibland kallas.

Carl Johan Erikson, Björn Larsson: ”Porträtt av unga män”

De unga män som ikläds en uniform och lär sig att döda. Erikson och Larsson har samlat in bilder från Tradera på de unga rekryter som ryckte in i det militära omkring 1901 då den allmänna värnplikten i Sverige infördes. De är oftast allvarliga, ibland leker ett småleende på deras läppar. Här kan man helt klart tala om stundens allvar.

Boken är del tre i det konstnärliga projektet ”Vägra döda-historier om de vapenfria männen”, som bedrivs av bokens upphovspersoner.

Fotografi: Okänt
Redaktörer: Carl Johan Erikson, Björn Larsson
Formgivning: Jesper Canell, Daniel Flodin.

läs mer