Fotoböcker | 16 April 2022 | SFF

Catharina Gotby: ” Brand”

Hur kan det börja brinna i en liten byggnad en fuktig dag i februari?

Catharina Gotby: ” Brand”

 

Huset har inte el indraget och det förvaras inget brandfarligt där. Gotby blir uppringd i sitt hem i Stockholm av en hantverkare på Gotland som står och betraktar några stenmurar, det enda som finns kvar av hennes renoverade lada som användes som gästbostad. I en inledande text får vi erfara hennes chock. Ointresserade myndighetspersoner lägger så småningom ner utredningen om branden. I ett försök att förstå börjar hon fotografera ruinen. Svartbrända grova stockar, krossat glas, en sängbotten. Bokens form är enkel, med gråa rakt skurna pärmar, öppen rygg och ett styvt pappersomslag

Fotografi: Catharina Gotby
Text: Catharina Gotby
Formgivning: Patric Leo
Förlag: Amfora förlag 2022