Fotoböcker | 18 Nov 2021 | Tommy Arvidson

Emanuel Cederkvist: " The Ditch"

Under andra världskriget skapade Sverige flera försvarslinjer på olika platser i landet.

Emanuel Cederkvist:

Många var med hinder i betong. På Öland grävde man ett dike. Det här diket har Emanuel Cederqvist undersökt. 

Med både översiktliga landskapsbilder och närbilder visar Cederqvist på subtila spår i landskapet. Spår som kanske inte alltid kan förstås som en rest av en försvarslinje från andra världskriget (om kriget skulle komma). Men med användandet av arkivbilder från konstruktionen av diket, som komplement till sin egen fotografi, ges en informativ och intressant bild av omfattningen av de spår som Cederqvist blottar.

Bildsviten följs av en berättande text om det militära projektets tanke, genomförande och konsekvenser för de inblandade.

Magnus Westerborn

Eftersom jag är omnämnd i denna boks kolofon så har jag bett en kollega att skriva om den. T.A.

 

Fotografi: Emanuel Cederkvist
Text: Emanuel Cederkvist
Formgivning: Eric Dahl Palmer, Emanuel Cederkvist
Förlag: Blackbook Publications, 2021

läs mer