Fotoböcker | 26 Sept 2022

Erik Hagman: "Barriers"

Stadsomvandlingar är ofta långdragna, oförutsägbara och tragiska.

Erik Hagman:

Hagman har under tre års tid fotograferat i Stockholms ytterstad. Han konstaterar att det sker en förtätning. Parker och öppna platser försvinner när man försöker bygga bort bostadsbristen. Planeringen är bristfällig och öppna sår i landskapet kvarstår under flera år. Bisarra situationer uppstår när en busshållplats hamnar på en gräsmatta, en mindre staty blir stående i en skogsdunge eller obegripliga staket spärrar av tidigare gångstigar.

I boken finns kartor över de avfotograferade områdena med bildtexter samt en text där fotografen berättar om sitt arbete. Bokens sista bild sammanfattar situationen, en nedriven och tilltufsad skylt med texten: ”Det finns en plan för det här”

Fotografier: Erik Hagman
Text: Erik Hagman, Niclas Östlind
Formgivning: Peter Sellberg
Förlag: Arena, 2022.

Läs mer