Fotoböcker | 17 Febr 2024 | Tommy Arvidson

Fredrik Åkum: ” Two suns”

Skuggor och gräsets tovighet

Fredrik Åkum: ” Two suns”

Två enheter som inte går att helt kontrollera. När vinden griper tag i gräset och molnen hopar sig blir bilden helt annorlunda.

I ett juryutlåtande säger man om Åkums verksamhet att den rör sig mellan slumpen och det strikt kontrollerade. Han ägnar sig oftast åt måleri så denna bok innehåller både små svartvita målningar och fotografier i form av detaljstudier av naturens nycker och ljusets svårfångade skiftningar.

Fotografi: Fredrik Åkum
Förlag: Eget, 2023

Läs mer