abcdefefhsi
Fotoböcker | 16 Juni 2020 | Tommy Arvidson

Gerry Johansson: "At home in Sweden, Germany and America"

Här samlas tidigare opublicerade bilder av från de geografiska områden i vilka Johansson rört sig fotografiskt de senaste åren.

Gerry Johansson:

Områden som lett till publicerade böcker från Sverige, Tyskland och Amerika. I boken, som också är en utställningskatalog, delas bilderna upp från respektive land. Bildordningen följer den klassiska Johanssonska metoden att låta platsens första bokstav styra bildordningen alfabetiskt. Bilderna är fotograferade från 1991 (Ljungby) och framåt, med den senaste 2018 (Sydney, Nebraska). Det är intressant att notera ett bildspråk som betraktar sin omgivning med både nyfikenhet, respekt och humor. Observationerna från de urbana landskapen visar spår av människor men utan mänsklig närvaro (undantag för bilden Tyler, Texas 1983). Ett bildspråk som bär genom de 27 åren och mellan bokens 20 bilder.

Boken inleds med ett citat av Dag Hammarskjöld och en text av Stefania Rössl. I Hammarskiölds dikt rycker jag ut följande rad som jag tycker är en bra grund för betraktandet av Gerry Johanssons bilder:

¨But it is the same land.
And I begin to know the map. ¨

/Magnus Westerborn

Fotografi: Gerry Johansson
Text: Dag Hammarskjöld, Stefania Rössl
Tira Books, 2020

(Eftersom jag är inblandad i förlaget Tira Books, så har jag bett Magnus Westerborn att skriva om denna bok. / Tommy Arvidson)