Fotoböcker | 3 Dec 2019 | Tommy Arvidson

Gösta Sandberg: ”Alingsås”

 

Inom den svenska museivärlden har fotografiet ofta fått underordna sig texten.

Gösta Sandberg: ”Alingsås”

 

Inom den svenska museivärlden har fotografiet ofta fått underordna sig texten. Men det finns undantag.  Sandberg, fotograf och anställd under många år som intendent på Alingsås museum har sett till att fotografiet har fått spela första fiolen som informationsbärare.

I denna bok, med undertiteln ”Människor och miljöer under nittonhundratalet. En fotografisk betraktelse.” samspelar bild och text på ett föredömligt sätt. Kapitelindelningen berör många av de delar som en stad är uppbyggd av; Broar, gator och vägar, industri, handel och kanske lite överraskande, handelsträdgårdar. Förklaringen kommer delvis i texten. Alingsås var länge ett av tre centra för växter som skulle placeras runt landets järnvägsstationer.

Det som är speciellt med denna bok är att bilderna är det centrala; texterna stöder och förklarar. Många av fotografierna är tagna av Sandberg själv men man har också grävt djupt i museets arkiv.

I ett avslutande kapitel presenteras stadens fotografer, från den första tillresande fotografen under 1840 -talet, till dagens nyetablerade porträttfotograf.

 

Fotografi: Gösta Sandberg samt fotografier ur Alingsås museums arkiv
Text: Gösta Sandberg
Formgivning: Brandwork
Förlag: Eget, 2018