Fotoböcker | 9 Dec 2021 | SFF

Hans Jonsson: ”Samer, ingen isolerad ö”

När en ålderdomlig fototeknik möter dagens verklighet, vad händer då?

Hans Jonsson: ”Samer, ingen isolerad ö”

 

 

Hans Jonsson har fotograferat med våtplåt, en av de allra äldsta fotograferingsteknikerna, som kräver att den exponerade bilden framkallas direkt efter exponeringen. Resultatet är bilder med en märkvärdig ton av dåtid samtidigt som det som avbildas är märkbart nutida.

Den verklighet som Jonsson fotograferat är en skildring av Svaipa samebys kalvmärkningar i Skovlie. Vi får möta de människor som envist bedriver renskötsel trots problem med kimatförändringar och civilisationens intrång i renbetesmarkerna.

Det handlar om en av världens urbefolkningar, samerna. I de texter som inleder och avslutar boken skildras de övergrepp som den svenska centralmakten begått mot det samiska samhället. Men vi får också ta del av den frihet och den förankring i förfädernas historia som det innebär att leva i Sápmi, det landområde som sträcker sig över hela den norra delen av Nordkalotten.

Bokens text är på svenska, samiska, och engelska.

Fotografi: Hans Jonsson
Text: Sanja Ajnnak, Eva Dahlman, Helena Dådring, Hans Jonsson, Karin Wettermark Jonsson.
Formgivning: Patric Leo
Förlag: Bokförlaget Arena, 2021

Läs mer