Fotoböcker | 7 April 2022 | SFF

Helene Schmitz: ”1983”

Silversnittet på bokblockets kanter signalerar elegant bohemisk flärd.

Helene Schmitz: ”1983”

Silversnittet på bokblockets kanter signalerar elegant bohemisk flärd. 1980-talet var en tid då man ville fjärma sig från 1970-talets politiska proggvåg. Det var en tid av avspänning i världen. Muren mellan öst och väst Berlin hade fallit. Det var lite hippt att resa till Moskva och förvånas över tomma livsmedelsbutiker. Helene Schmitz har under pandemin grävt i i sina arkiv. Hon hittar dagböcker, brev, kärleksfulla telegram från Olle Ljungström och svartvita modebilder med en lätt surrealistisk ton. Hon har fotograferat Reeperbahn, Di leva och en ack så ung Lars Noren. Man kan bara instämma i baksidestextens påstående: ”Ett poetiskt dokument över det tidiga åttiotalets musik och konstscen i Stockholm.”

Fotografi: Helene Schmitz
Text: Helene Schmitz, Olle Ljungström, Mats B, Jarmo Lönnroth
Formgivning: Helene Schmitz
Förlag: Skreid, 2022

Läs mer: http://www.skreidpublishing.com/1983-2/