Fotoböcker | 11 Jan 2021 | Tommy Arvidson

John Håkansson: ”small: MOUNTAINS”

Allt beror på synvinkeln.

John Håkansson: ”small: MOUNTAINS”

 

För en snigel är en stubbe hög som ett berg och svår att bestiga.

Håkansson har intagit snigelperspektivet och namngett ett antal stubbar i skogen. Det tar några sekunder innan man man har orienterat sig och upptäcker granbarren längs Matterhorns branta sluttning, eller får syn på lingonriset som faktiskt är högre än Kilimanjaro.

Alla bilderna , eller stubbarna, är namngivna. Huayna Pincchu är ståtligast, och rätt så lik originalet i Peru.

Boken avslutas med en lista på bergen ( de verkliga) och dess höjd.

Fotografi: John Håkansson
Text: John Håkansson
Formgivning: John Håkansson
Förlag: Bam Boom books, 2020

läs mer