Fotoböcker | 5 Okt 2018 | Tommy Arvidson

Johan Persson/ Anna Roxvall: "Västsahara inifrån. Att svika ett folk"

Konflikten i Västsahara är en dispyt som världssamfundet inte vill ta i med tång.

Johan Persson/ Anna Roxvall:

Kampen för självständighet har pågått i 40 års tid. Anna Roxvall och Johan Persson har grävt i både Saharas sandiga flyktingläger och i de finare politiska salongerna. Det visar sig att Sverige har haft en icke obetydlig roll i utvecklingen, eller bristen på utveckling. Vi får följa den hopplösa sysslolösheten i flyktinglägren, de politiska intrigerna och också hur den journalistiska vardagen ser ut. En intressant detalj är att boken är tryckt på dagstidningspapper, den doftar kvällstidning. Trots det så är bildåtergivningen god.

Fotograf: Johan Persson
Journalist: Anna Roxvall
Formgivning: Anders Birgersson
Myteri förlag, 2018

Läs mer