Fotoböcker | 19 Sept 2018 | Tommy Arvidson

John Håkansson: " Vita husen"

 

Bruksorten Överum i Småland är idag mest känd för sin tillverkning av jordbruksmaskiner.

John Håkansson:

Men den ditreste besökaren upptäcker snart att samhället består till övervägande del av vitmålade bostadshus.

Många av villorna tillkom under 1930 och 40 -talet då kommunen satsade på s.k. egnahem. Men vita hus har varit en tradition i bruket ända sedan början av 1800-talet. Håkansson, själv uppväxt på orten, har dokumenterat de vita husen. Det är en bok med stramt och enhetligt återgivna

vita byggnader. Överums vita hus i givakt, skulle man kunna säga.

Fotograf: John Håkansson
Formgivare: Dennis Hankvist
Förlag: Trema, 2018

Se mera