Fotoböcker | 25 April 2019 | Tommy Arvidson

Julia Lindemalm: "Zoo World"

Ett barn sitter, nöjt tuggande på ett halmstrå, i en anläggning uppenbarligen avsedd för ett vilt djur.

Julia Lindemalm:

 

Ett barn sitter, nöjt tuggande på ett halmstrå, i en anläggning uppenbarligen avsedd för ett vilt djur. Det är nog en av de bilder som är mest överraskande i denna bok om djurparker. Lindemalm har rest runt i djurparker i USA och Europa med kamera och en liten anteckningsbok. Det blir en dyster läsning, cementmurar, stängsel och repiga glasrutor. Där innanför, uttråkade djur, där utanför, stirrande, fotograferande människor.

I en avslutande text berättas historier som ytterligare accentuerar det märkliga med djurparker och människors konstiga förhållande till naturen. Skånes djurpark som under festliga former lät namnge de gulliga nyfödda björnungarna. Några år senare blev en av ungarna en björnsskinnsfäll som skänktes till Landshövdingen. De andra blev kött som såldes i viltbutiker.

Den här boken borde finnas i varje djurparks shop, för att väcka eftertanke.

Fotografi och text: Julia Lindemalm
Formgivning: Pasadena Studio
Förlag: Pasadena Studio, 2018