Fotoböcker | 11 Aug 2020 | Tommy Arvidson

Karl - Johan Stigmark: ”Åtta Pappershändelser”

Papper spelar huvudrollen i denna bok.

Karl - Johan Stigmark: ”Åtta Pappershändelser”

 

Inte bara för att det är vad böcker är gjorda av. Stigmark ger redan i första kapitlet exempel på vilken betydelse papper har i vår vardag. I hans ateljé finns avrivna, bortslängda, glömda papper. Det kan vara ett brev som kom med posten, en remsa papper som hängts upp i fönstret. Toapapper inte minst.

I de följande sju kapitlen vrider och vänder han på begreppet papper. Man kan slänga pappersark i en bäck, hämta upp dem längre ner i bäcken, ta hem dem och hänga upp arken på tork.

Samma ritual i floden Seine leder till pappersförlust. Innehållet i en pappershålslagare blir till en slumpmässig ordlek.

Boken avslutas med en dikt om papper som får representera företeelser i  samhället, samt en text som reflekterar över Stigmarks pappershappenings.

Fotografi: Karl – Johan Stigmark
Text: Emma Kihl, Jesper Olsson och Ulf Karl Olov Nilsson
Formgivning: Karl – Johan Stigmark
Förlag FAS Publishing,2020

 

Läs mer