abcdefefhsi
Fotoböcker | 19 Juni 2020 | Tommy Arvidson

Kent Hult, Eva Redvall: ”En etta på Nybroplan”

En skådespelares arbetsmiljö består inte bara av scengolvet.

Kent Hult, Eva Redvall: ”En etta på Nybroplan”

 

 En viktig del är logen där man förbereder sig, klär sig, sminkar sig, repeterar eller bara softar.

Hult ( foto) och Redvall (text) har fått tillträde till skådespelarnas allra hemligaste rum. En del har belamrade myshörnor med heltäckande mattor och fullbehängda väggar. Andra vill ha sin loge så ren som möjligt, en replipunkt i ett kaotiskt yrke. Hult har fångat stunder av vila och koncentration.

Närbilder berättar om rumsinnehavaren.

Redvall återberättar berättelser och skrönor från en miljö som är fylld av allsköns sanna och osanna historier.

Avslutningsvis finns ett namnregister och en förteckning över vilka av våra fantastiska skådespelare som har haft respektive loge från 1908 och framåt.

Fotografi: Kent Hult
Text: Eva Redvall
Formgivning: T Carlsson
Förlag: Carlsson Bokförlag, 2020