abcdefefhsi
Fotoböcker | 28 Juli 2018 | Tommy Arvidson

Landskrona Foto View: "Chile"

Man kan nog lugnt konstatera att de flesta svenska fotografer inte har så stor koll på vad kollegorna i andra länder gör.

Landskrona Foto View:

Landskrona Foto har under ett antal år försökt råda bot på den okunskapen. Under fyra års tid har man presenterat ett annat europeiskt lands fotografi i form av utställningar och omfattande kataloger. I år lämnar man Europa. Nu har turen kommit till Chile, ett land som många förknippar med fotografen Serio Larrain. I en utställning på Landskrona Museum som pågår framtill den 28 oktober får vi stifta bekantskap med ytterligare sex chilenska fotografer. En praktfull katalog innehåller bilder av 26 fotografer till – de flesta samtida. Vi får se prov på råa dokumentära bilder såväl som poetiska collage.

Curator: Christian Caujolle och Rodrigo Gomez Rovira

Formgivning: Greger Ulf Nilsson

Förlag: Landskrona Foto 2018