Fotoböcker | 27 Jan 2023 | SFF

Lena Öritsland, Maria Bard: ”Arven efter varven”

De hade smeknamn som Flötraketen, Knäfilar´n, Saft-Olle, Livlös, och Aladoben.

Lena Öritsland, Maria Bard: ”Arven efter varven”

De som jobbade på varven i Göteborg. En verksamhet som satte en stark prägel på Göteborg minskade på två årtionden från tusentals anställda till några få.

Öritsland har porträtterat ett närmare trettiotal arbetare och tjänstemän från den göteborgska varvsnäringen. Bard har gjort kortare intervjuer. I dramatiska bilder får vi se de lämningar från en industriepok som ännu kantar Göta älvs stränder. Intervjuerna och texterna om varvens historia återfinns i slutet av boken även på engelska. 

Arven efter varven finns också som utställning på Sjöfartsmuseet i Göteborg fram till och med december 2023

Fotografi: Lena Öritsland
Text: Maria Bard
Formgivning: Johanna Olausson
Förlag: Breakwater Publishing AB, 2022

Läs mer