Fotoböcker | 8 Juli 2019 | Tommy Arvidson

Maja Daniels: "Elf Dalia"

När man stannar till vid den sista bensinmacken i Älvdalen, innan de stora skogarna i norra Dalarna, kan man om man har tur, få höra ett språk som låter fornnordiskt.

Maja Daniels:

Det är ett språk som, ej erkänt som minoritetsspråk, ändå värnas av kommunen. Man har bland annat inrättat en förskola där det talas älvdalska.

Daniels, själv född i trakten, tillbringade några år här för att fånga upp både vardag och traditioner i det lilla samhället. När hon genom hembygdsföreningen hittar fotografen Tenn Lars bilder från det tidiga 1900-talet uppstår en ton som genomsyrar boken. De trumpna påskkärringarna på Daniels nutida fotografi korresponderar fint med de högtidligt förväntansfulla barnen på Tenn Lars bilder från början av förra seklet. Allvaret i de finstämda porträtten på dagens ungdomar är samma som på Tenn-Lars bilder av ungdomar som kunde vara de förstnämndas sedan länge bortgångna förfäder.

En text av Andrea Lundgren om en av de första vittnena i samband med 1600-talets häxprocesser, Gertrud Svensdotter, är återgiven på både älvdalska och engelska. Efter svåra förhör avrättades här 7 personer för samröre med djävulen.

Boken blir en poetisk berättelse om en liten ort i Dalarna genom tiderna, från häxeri till dagens kultföremål, bilen.

Fotografi: Maja Daniels och Tenn Lars Persson
Formgivning. Maja Daniels och Léo Favier
Text: Andrea Lundgren
Förlag: MACK,2019