Fotoböcker | 28 Juli 2021 | Tommy Arvidson

Mats Jönsson, Louise Wolthers, Niclas Östlind: ”Thresholds”

 

I ett tjugotal essäer avhandlar arton författare tiden mellan första och andra världskriget, 1919-1939.

Mats Jönsson, Louise Wolthers, Niclas Östlind: ”Thresholds”

Den gemensamma nämnaren är film och fotografi som belyses på många, ibland överraskande, sätt.

Här finns smala artiklar som den om Giséle Freunds porträtt på Walter Benjamin. Men också breda översikter som Niclas Östlinds text om bilder i tryck, under mellankrigstiden.

Vi får läsa om konstfoto, kommersiell fotografi, vetenskaplig fotografi och om fotografiets släkting, de rörliga bilderna.

Rasbiologi och mönstret på olika bildäck är några av de intressanta ämnena där fotografiet är en viktig komponent.

Bokens innehåll härrör från ett samarbete mellan forskare från Österrike, Danmark, England, Tyskland, Irland och Sverige. Projektet har initierats av Hasselbladstiftelsen, Centre for Collaborative Visual Research och Göteborgs Universitet.

Texten är på engelska.

Till denna bok hör också en utställning på Hasselblad Center i Göteborg som ingen bör missa. Den heter ”Det nya ögat, Mellankrigstiden genom linsen” och pågår till den 26 september. I utställningen får vi se många exempel på den vitala utveckling som filmen och fotografiet gick igenom under en tjugoårsperiod. Massor av bilder, till exempel några originalbilder av den tidens bästa fotografer samt många trycksaker och originalhandlingar.

Det är inte överord att säga att om vi hade ett Fotografiskt Museum i Sverige så skulle denna utställning passa in som basutställning där!

Fotografier: Ett stort antal från den aktuella tidsperioden
Text: Jenny Chambarette, Ciara Chambers, Malte Hagener, Maja Hagerman, Björn Axel Johansson, Mats Jönsson, Johan Klingborg, Mette Kia Krabbe Meyer, Sabine Kriebel, Erika Larsson, Jan-Erik Lundström, Tyrone Martinsson, Kristoffer Noheden, Martin Reinhart, Annika Wickman, Louise Wolthers, Yvonne Zimmerman, Niclas Östlind
Formgivning: Waters Löwenhielm
Förlag: Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, 2021

Läs mer