Fotoböcker | 4 Juni 2023 | SFF

MC Coble, Louise Wolthers:” Things Change Anyway”

Metamorfos innebär att vi byter skepnad.

MC Coble, Louise Wolthers:” Things Change Anyway”

Det öppnar ofta upp för utmaningar mot det omgivande samhället och frågeställningar om ens identitet.

När M C Coble bestämmer sig för att genomgå en operation står partnern Wolthers stödjande vid sidan om, dokumenterande processen. Men den här boken växer till något mer än det. Paret öppnar upp sitt arkiv av tecknade bilder, fotografier och text som inte bara beskriver deras egen situation. Vi får en inblick i hela queer kulturen.

I intima närbilder vidgas också perspektivet till den natur vi har omkring oss. Även om kombinationen färska tomater och blodfyllda dräneringsflaskor känns obehaglig så går den poetiska tanken fram.

 

Fotografi: M C Coble, Louise Wolthers

Teckningar: M C Coble

Text: Louise Wolthers

Formgivning: MC Coble, Louise Wolthers med hjälp av Tina Enghoff

Förlag: Breadfield Press, forlaget *(asterisk), 2023

Text: Engelska