Fotoböcker | 18 Sept 2021 | Tommy Arvidson

Mikael Ringlander: ”Heliga rum, Göteborg- en stad med många religioner”

”Jag blir styrkt, både av att träffa vänner och att ha mött något annat”.

Mikael Ringlander: ”Heliga rum, Göteborg- en stad med många religioner”

Detta är ett citat från en av de besökare som berättar om vad just deras heliga rum betyder för dem. Lokalerna må kallas för tabernakel, synagoga, moské eller kyrka. De kan vara inrymda i en fabrikslokal, f.d. biograf eller i en jättelik 1800-tals byggnad. Men alla är av stor betydelse för de många människor som söker sig dit för att finna en stunds ro och trygghet.

Mikael Ringlander, f.d. pressfotograf, numera präst i Göteborg har fotograferat ett drygt trettiotal gudstjänstlokaler i Göteborg. Alla bilderna har kommenterats av någon församlingsmedlem.

Fotografi: Mikael Ringlander
Förord: Jakob Wirén
Formgivning: Marie Sandström
Förlag: Svenska kyrkan/ Storge förlag, 2021

Läs mer