abcdefefhsi
Fotoböcker | 23 Nov 2018 | SFF

Niclas Östlind: "Published: Photobooks in Sweden"

Äntligen en stor fet bok med texter om den svenska fotoboken och dess aktörer!

Niclas Östlind:

Äntligen en stor fet bok med texter om den svenska fotoboken och dess aktörer! Länge har vi fått hålla tillgodo med Gösta Flemmings utmärkta Foto i bok från 2004.

Östlind kompletterar nu utställningen Published med denna omfattande katalog. Den ingår också i hans pågående forskningsprojekt Photography in Print and Circulation.

Denna bok innehåller kortare bildpresentationer av nära tvåhundra svenska fotoböcker från 1867 fram till i dag. Alla böcker dessutom med, bland annat, storlek, sidantal och förläggare förtecknade.

Vi får möta formgivare, fotobokssamlare, fotografer, fotobokslärare samt en bibliotekarie i intressanta frågor/svar intervjuer.

Här finns gott om aha upplevelser, som när Bibliotekarien Elsa Modin berättar att man på Hasselbladsbiblioteket katalogiserar alla böcker med fotografen som huvudobjekt. Glädjerikt för oss som snurrat runt på folkbibliotek och letat efter fotoböcker under alla möjliga namn och klassificeringar.

Boken är skriven på engelska.

Fotografi: Mikael Olsson, Sam van Oosten, Niclas Östlind, Kalle Sanner, Carl Ander.
Text: Niclas Östlind
Formgivning: Greger Ulf Nilson
Förlag: Koenig Books, London, 2019