Fotoböcker | 11 Sept 2023

Niklas Storm: ” Shinrin-Yoku”

Den vackra japanska titeln på denna bok betyder skogsbad.

Niklas Storm: ” Shinrin-Yoku”

En passande titel på en bok med en typ av naturbilder där exakt återgivning av arter helt hamnar i skymundan. Vi får långsamt avkoda de ofta rätt mörka bilderna, skönjer chimpanser, vitsippor, råbockar och ibland något som bara kan kallas natur. ”Det odefinierbara och undflyende” som Anders Geidemark skriver i en inledningstext.

När vi i fåtöljen får uppleva ett skogsbad så anar man att tillkomsten av boken inte har varit något meditativt tillstånd utan ett hårt arbete. Här återvinns bilder från Rwanda, Uganda  såväl som fotografier från den mellansvenska urskogen. Fotografen berättar själv om hur han skapat de suggestiva bilderna.

I bokens avslutning, på eftersättsbladet, får vi se ett exempel på ett verkligt skogsbad. Någon ( fotografen själv?) som vadar ut i en skogstjärn.

Fotografi:Niklas Storm
Text: Niklas Storm, Anders Geidemark
Formgivning: Mats Andersson
Förlag: Fudao AB, 2023

Läs mer