Fotoböcker | 19 Febr 2020 | Tommy Arvidson

Patrik Elgström: GIHON RIVER ”

 I norra USA, i Vermont, ligger Walden där en gång Henry David Thoreau vistades och skrev sin berömda bok.

Patrik Elgström: GIHON RIVER ”

 

Här rinner också Gihon river som Elgström porträtterat i denna bok. Med hjälp av en storformatskameras meditativa arbetssätt har han undersökt gränserna mellan solreflexer och sandbotten i det klara vattnet, i floden med det bibliska namnet.

Boken har så kallad schweizisk bildning. Den svarta tråden från bildningen bildar mönster i bilderna på vissa sidor. I de avslutande sidorna får vi ta del av interiören i ett fotolabb.

Fotografi: Patrik Elgström
Text: Gertrud Sandkqvist
Förlag: Patrik Elgström Förlag