Fotoböcker | 20 Sept 2022 | SFF

Per Florén: ”Silent scream”

Pareidoli är en slags nyckel till denna bok.

Per Florén: ”Silent scream”

Det är en  psykologisk effekt där vi människor tror oss se mönster i föremål. Ofta upplever vi oss se ansikten. Ett annat viktigt element i bokens bilder är bilateral symmetri. Det kan översättas till spegelsymmetri. Som vingarna på en fjäril.

Florén har skapat en berättelse om ett antal klaner i naturen. Deras existens är hotad och vi får se ett antal porträtt på klanmedlemmar. Här förekommer djurlika och människolika ansikten. Ibland är bilderna helt surrealistiska, stundtals får de mig att tänka på Humle och Dumle.

Boken avslutas med en allvarlig text om tillståndet på jorden och de arter som i snabb takt försvinner.

Fotografi: Per Florén
Text: Per Florén
Förlag: Per Florén, 2022

Läs mer