Fotoböcker | 25 April 2019 | Tommy Arvidson

Per Floren: "Utan inbördes ordning i kaos"

Böcker kan användas på många olika sätt.

Per Floren:

 

 Just den här kan måhända bli en konstutställning. Stora bilder infogade i en pärm med ringbindning så att man kan ta ut de bilder man gillar bäst och hänga dem på väggen.

Floren beskriver i en inledande text naturen som en plats att fly till när den urbana verkligheten är alltför komplicerad. Han påpekar att det även i naturen råder kaos, kanske dock något enklare att bemästra?

Formsäkra naturscenerier i oskärpa blandas med knivskarpa bilder på växter och djur. I slutet av boken finns förteckning över var bilderna är tagna samt tekniska data.

Fotografi: Per Floren
Formgivning: Per Floren
Eget förlag, 2018