abcdefefhsi
Fotoböcker | 28 Dec 2018 | Tommy Arvidson

Per L-B Nilsson: "Chicago Ireland"

Det är på gatan Nilsson finner sina motiv.

Per L-B Nilsson:

Per L-B Nilsson: Chicago Ireland

Bokens bägge delar är fotograferade på två helt olika sätt. Är det kanske städernas olika rytm som påverkat fotografen?

I Chicago är människorna ständigt på väg mot ett mål och ofta inneslutna i sina egna tankar. I Dublin, där de flesta av Irlandsbilderna är tagna, är de lekande barnen motiven. Deras lekar kan föra dem slumpmässigt dit de bästa kompisarna eller lektillfällena finns.

Bilderna är tagna i svartvitt under nittonhundra talets tre sista årtionden. I en del av bilderna finns tydliga blinkningar åt kollegor inom genren. Man tycker sig känna igen något. Men det är naturligtvis fel; Detta är Nilssons bilder och det är klassisk gatufotografi vi ser.

Fotograf: Per L-B Nilsson
Text: Niclas Östlind
Formgivning: Petter Antonisen
Förlag: Art and Theory Publishing 2018

Läs mer