abcdefefhsi
Fotoböcker | 27 Nov 2023 | Tommy Arvidson

Rolf van den Brink: ”INRE Sverige”

Vi får se ett Sverige där folk yrvaket och lite vilset tittar sig omkring.

Rolf van den Brink: ”INRE Sverige”

Jo, man tar ut pengar ur bankomaten, stressar till ett möte, hissar flaggan, gräver en grop. Men bilderna signalerar ett slags förvirring. Vart är vi på väg?  Kanske finns svaret i mobilen eller i träningspassets ensamhet? Göran Greiders formulerar det så här i ett efterord: ”Det är paus i Sverige. Pausvila i matchen mellan en nation och tiden själv.”

Van den Brink har rest runt i hela Sverige. I etthundrasjuttio bilder skildrar han det han ser på gator och torg och någon gång på ett kontor eller i någon galleria. Han rör sig på avstånd från människorna och kanske är det så vi lever. I våra egna bubblor med telefonen och sociala medier som gör oss alltmer osociala?

Fotografi: Rolf van den Brink
Text: Göran Greider, Rolf van den Brink
Formgivning: Greger Ulf Nilsson
Förlag: Lava förlag, 2023

Läs mer